Directie

An Van Haut
An Van HautAlgemeen directeuran.vanhaut@olvp.be
Nicolas  Samson
Nicolas Samsondirecteur leerlingen 1e - 3e jaar nicolas.samson@olvp.be
Wim Gillis
Wim Gillisdirecteur leerlingen 4e - 7e jaarwim.gillis@olvp.be