Pastoraal

Pastoraal

Om jongeren een stevige basis te bieden voor hun latere leven, stimuleren we hen om verantwoordelijkheid op te nemen voor zichzelf en voor anderen. Zo proberen wij samen te werken aan een betere wereld. Christelijke waarden zijn hierbij onze inspiratiebron.

De pastorale werkgroep zet deze waarden extra in de verf door met zorg een jaarthema uit te kiezen, waardoor iedereen zich aangesproken kan voelen. In 2023-2024 werd gekozen voor ‘GEZOCHT: hart van goud’ .

Op verschillende momenten wordt er tijd gemaakt om even stil te staan bij het leven en ons te bezinnen.

Solidariteit vinden we erg belangrijk op de OLVP. Wij stellen met plezier vast dat projecten ten voordele van goede doelen door het hele schoolteam van leerlingen, leerkrachten, secretariaat en directie gedragen worden.

Wij beleven de christelijke waarden ook in de kleine dingen van elke dag. Door aandacht te schenken aan de ander, respectvol met elkaar om te gaan en klaar te staan om de ander te helpen, zetten wij - elke dag opnieuw - ons motto ‘iedereen telt’ om in daden.