Onze digitale gedragscode

Onze digitale gedragscode

Wij engageren ons om voeling te houden met de digitale leefwereld van jongeren en de juiste balans te vinden.
Daarom kiezen wij ervoor om hierover open te communiceren en maken wij duidelijke afspraken op dit vlak, samen met de leerlingen.
Zelfdiscipline is op dit punt zeer belangrijk.

Leer meer over onze Digitale gedragscode