Project 21

Project 21

Leerlingen hebben recht op toekomstgericht onderwijs. Wij leren je actief en bewust, kritisch en veilig omgaan met de mogelijkheden die het internet biedt.

Wij stimuleren een nieuwe manier van denken met het oog op een nieuwe manier van werken en leven.

Zo bereiden wij je optimaal voor om succesvol deel te nemen aan onze wereld in evolutie.

Daarom hechten wij veel belang aan de ontwikkeling van de '21e eeuwse vaardigheden'.

Dit is een hele uitdaging, maar wij gaan deze uitdaging niet uit de weg. Wij zijn klaar voor de 21e eeuw.

Nu leren voor morgen, dat is ons project! Om dat te realiseren, werken onze leerlingen sinds 2012 met een digitaal device. Op dit vlak heeft onze school dus al veel ervaring opgedaan en veel materiaal uitgewerkt. Wij gaan gewoon voort op de weg die reeds werd ingeslagen in 2012.